• Oignon rocambole Oignon
  • Tomates Tomate
  • Primevère officinale Primevère officinale
  • Cresson de terre Cresson de terre
  • Ail des ours Ail des Ours
  • Chou Daubenton Chou Daubenton